ENVI a.s. Třeboň

Sekce stránek: WWW.ENVI.CZ > O společnosti

O společnosti
čtvrtek, 21. října 2021
O společnosti
Firma ENVI a.s. byla založena v roce 1992 s cílem podporovat a do praktické aplikace zavádět výsledky výzkumu. Na počátku své činnosti firma úzce spolupracovala s pracovišti Akademie věd České republiky, Jihočeskou univerzitou a dalšími vědeckými odbornými ústavy. Mezi úspěšné realizace směřujících do ekologického strojírenství patřil vývoj a stavba speciálního stroje pro těžbu sedimentů - plovoucího sacího bagru. Následně provozovala firma několik těchto strojů, z nichž tři těžily dlouhodobě uhelné kaly v sedimentačních nádržích OKD a.s. v Karviné.

Firma dále zajišťovala poradenství v oblastech ochrany životního prostředí, prováděla instalace solárních panelů, projektové práce v oblastech krajinného a ekologického inženýrství či hydromeliorací. Od roku 2001 je akreditovaným členem Asociace Inovačního podnikání ČR, společně s ENKI o.p.s. spoluprovozuje TIC (Třeboňské Inovační Centrum). V rámci tohoto programu poskytuje služby začínajícím firmám v oblasti inovačního podnikání, pronajímá kancelářské a ubytovací prostory ve svém sídle v Třeboni.
 
ENVI a.s. Třeboň